Introduktion

Her ses Venskabsrummets samlede indhold. De forskellige kategorier implicerer forskellige udtryksformer og aktiviteter. Der inddrages en række undertemaer, som er relevante i forhold til venskab, fx uvenskab, udseende, ærlighed.

Uanset hvilken kategori der arbejdes med, vil der indgå en fælles samtale.

Har børnene deres egen Tankebog, vil flere af de materialer, som børnene laver i aktiviteterne, kunne indsættes heri.

 

Undrekort

Denne kategori indeholder en række billeder, som lægger op til undren. Målet med Undrekortene er at inspirere til samtaler om venskab, og hvert af Undrekortene vil derfor indeholde forskellige aspekter af venskab.

Alle Undrekort er bygget op omkring livet på Koldbakken.

 

Morfars Værksted

Morfars værksted er et særligt sted på Koldbakken. Her kan alle Koldbakke-børnene arbejde eksperimenterende og kreativt ud fra forskellige oplæg og med forskellige materialer.

I morfars værksted findes følgende kategorier:

  • Om Morfars Værksted (fortælling)
  • Tegnekort
  • Find og klip kort
  • Fotokort
  • Rollespilskort
  • Påstandskort
  • Begrebskort
  • Fantasikort

Hver af disse underkategorier lægger op til, at børnene udtrykker sig på forskellige måder, både billedmæssigt, kropsligt og verbalt. I morfars værksted er børnene ofte aktive på andre måder end kun rent sprogligt.

Alle aktiviteter afsluttes med en fælles samtale.

  

Fortællinger

Fortællingerne er nogle små historier om børnene på Koldbakken. Hver af fortællingerne udtrykker nogle aspekter, som har at gøre med venskab, udtrykt gennem børnenes liv på Koldbakken.

Målet med fortællingerne er at inspirere børnene til at tænke over venskab gennem mødet med andres oplevelser, tanker og erfaringer. Efter højtlæsning startes en fælles samtale, der både handler om fortællingen og om børnenes egne tanker.

 

 

?
Undrekort Morfars Værksted Fortællinger
X
Tænk hvis alt hvad du ser er dit