Det fantastiske Guldometer

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 25-40 minutter.

Organisering: Fælles oplæsning; fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Fællesskab, kammeratskab, hemmelighed, fortrolighed, venskabsaktivitet, pligter, kommunikation, hjælpsomhed.

 

Arbejdsgang

Lad børnene stå eller sidde i en cirkel, så de kan se billederne til historien.

Læs historien højt i sin fulde længde. Lad gerne børnene stille spørgsmål undervejs, hvis det har noget med historien at gøre. Er der steder, hvor børnene griner eller forundres, så prøv at notere det ned.

Når historien er læst færdig, startes en samtale om historien og om børnenes tanker om venskab.

 

Samtalen

I samtalen tages der udgangspunkt i den højtlæste fortælling, som skal vise børnene nogle forskellige perspektiver på venskab, og derigennem inspirere dem til at sætte ord på deres egne tanker om venskab. Samtalen skal derfor ikke kun handle om, hvad der sker i historien, men skal også handle om børnene egne tanker.

Lad gerne børnene stille spørgsmål til historien som optakt til samtalen, fx hvis de undrede sig over noget eller blev nysgerrige undervejs – eller brug hjælpespørgsmålene herunder.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen. Lad også gerne børnene stille hinanden spørgsmål. Husk at fastholde fokus på temaet venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

 • Er Storm og Ingolf venner? Hvorfor?
 • Hvad betyder det, når Ingolfs mor siger, at der bliver ”ballade”?
 • Hvad betyder det, når man gør noget, som ikke er ”med vilje”?
 • Må man gøre alting, hvis det ikke er med vilje? Hvorfor?
 • Hvad er et ”Guldometer”?
 • Hvad betyder det, at nogle er venner?
 • Skal man være fælles om noget for at være venner? Hvorfor?
 • Er Storm og Ingolf fælles om noget?
 • Hvad vil det sige at være fælles om noget?
 • Kan man være fælles om noget uden at være venner?
 • Har Storm og Ingolf en hemmelighed til sidst?
 • Hvad betyder det at have en ”hemmelighed”?
 • Hvornår er noget en hemmelighed?
 • Skal man være venner for at have en hemmelighed sammen?
 • Kan man have hemmeligheder som ens venner ikke kender til?
 • Hvad sker der, hvis Storm eller Ingolf fortæller andre om hemmeligheden?

 

 

?
Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Tænk hvis alt var usynligt