Kongen af Ingenmandsland

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 25-40 minutter.

Organisering: Fælles oplæsning; fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Levende/ikke-levende, virkelig/uvirkelig, kommunikation, følelser, afstand, forståelse.

 

Arbejdsgang

Lad børnene stå eller sidde i en cirkel, så de kan se billederne til historien.

Læs historien højt i sin fulde længde. Lad gerne børnene stille spørgsmål undervejs, hvis det har noget med historien at gøre. Er der steder, hvor børnene griner eller forundres, så prøv at notere det ned.

Når historien er læst færdig, startes en samtale om historien og om børnenes tanker om venskab.

 

Samtalen

I samtalen tages der udgangspunkt i den højtlæste fortælling, som skal vise børnene nogle forskellige perspektiver på venskab, og derigennem inspirere dem til at sætte ord på deres egne tanker om venskab. Samtalen skal derfor ikke kun handle om, hvad der sker i historien, men skal også handle om børnene egne tanker.

Lad gerne børnene stille spørgsmål til historien som optakt til samtalen, fx hvis de undrede sig over noget eller blev nysgerrige undervejs – eller brug hjælpespørgsmålene herunder.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen. Lad også gerne børnene stille hinanden spørgsmål. Husk at fastholde fokus på temaet venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

 • Hvem er ”Nattemanden”?
 • Hvad laver Sigrid, da Nattemanden kommer?
 • Er Sigrid venner med Nattemanden? Hvorfor?
 • Hvordan kan man se, om nogen er venner?
 • Hvad er ”Ingenmandsland”?
 • Sigrid møder ”kongen af Ingenmandsland.” Hvem er det?
 • Hvad vil det sige at være ”konge”?
 • Hvad betyder det, at Sigrid vil være kongens ven?
 • Hvordan starter et venskab?
 • Kan man selv vælge sine venner? Hvorfor?
 • Hvor længe varer et venskab?
 • Hvor længe varer Sigrids venskab med kongen af Ingenmandsland?
 • Hvad skal der til, for at et venskab bliver ved med at være et venskab?
 • Er Sigrids og kongens venskab anderledes end andre venskaber? Hvorfor?
 • Betyder det noget for ens venskab, hvor langt man bor fra hinanden? Hvorfor?
 • Skal man tale sammen for at være venner? Hvorfor?
 • Hvad betyder det, at Sigrid får kongens ”skygge”?
 • Hvad sker der, da Sigrid vil sige farvel til kongen?

 

 

?
Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Hvor mon tiden bliver af?