Sigrid og Løven

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 25-40  minutter.

Organisering: Fælles oplæsning; fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Kommunikation, levende/ikke-levende, forståelse, tillid, forskellighed, kærlighed, virkelig/uvirkelig.

 

Arbejdsgang

Lad børnene stå eller sidde i en cirkel, så de kan se billederne til historien.

Læs historien højt i sin fulde længde. Lad gerne børnene stille spørgsmål undervejs, hvis det har noget med historien at gøre. Er der steder, hvor børnene griner eller forundres, så prøv at notere det ned.

Når historien er læst færdig, startes en samtale om historien og om børnenes tanker om venskab.

 

Samtalen

I samtalen tages der udgangspunkt i den højtlæste fortælling, som skal vise børnene nogle forskellige perspektiver på venskab, og derigennem inspirere dem til at sætte ord på deres egne tanker om venskab. Samtalen skal derfor ikke kun handle om, hvad der sker i historien, men skal også handle om børnene egne tanker.

Lad gerne børnene stille spørgsmål til historien som optakt til samtalen, fx hvis de undrede sig over noget eller blev nysgerrige undervejs – eller brug hjælpespørgsmålene herunder.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen. Lad også gerne børnene stille hinanden spørgsmål. Husk at fastholde fokus på temaet venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

 • Er Sigrid og løven venner? Hvorfor?
 • Hvordan kan man se, om nogen er venner?
 • Hvordan kan løven vide, at Sigrid er dens ven?
 • Sigrid finder et ”godt sted.” Hvad betyder det?
 • Hvor ligger ”ingen steder”?
 • Hvad er et "tankefrø"?
 • Hvad er en tanke?
 • Hvad betyder det at gå på "tankeopdagelse"?
 • Kan man være venner med en løve? Hvorfor?
 • Kan man være venner, når man er forskellige? Hvorfor?
 • Kan man være venner med andre dyr? Hvorfor?
 • Hvad vil det sige at have en bedste ven?
 • Hvad betyder det at savne nogen?
 • Hvordan kan man se, at Sigrid og løven har savnet hinanden?
 • Hvornår savner man nogen?
 • Hvor meget kan man savne nogen?
 • Er det kun ens venner, man kan savne? Hvorfor?
 • Hvad betyder det at "tiden går i stå"?
 • Hvad er tid?
 • Hvad betyder det at have tillid til en anden?
 • Er tillid nødvendigt i et venskab? Hvorfor?

 

 

?
Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Tænk hvis vi kunne læse hinandens tanker