Introduktion

Morfars Værksted er et særligt sted på Koldbakken. I værkstedet kan børnene arbejde med mange forskellige aktiviteter og udtryksformer, akkurat som Koldbakke-børnene gør det, når de besøger morfars værksted.

Det er en fordel at starte med fortællingen om "Morfars Værksted", fordi man her hører om stedet og om de ting, som Koldbakke-børnene laver hos morfar.

Uanset hvilken aktivitet man arbejder med i Morfars Værksted vil den handle om venskab og om en række undertemaer, som er relevante i forhold til venskab, fx uvenskab, udseende, ærlighed.

Alle aktiviteter afsluttes med en fælles samtale.

Har børnene deres egen Tankebog, vil mange af de materialer, som børnenes laver i aktiviteterne, kunne indsættes heri.

Aktiviteterne lægger endvidere op til at inddrage forskellige apps.

 

Om morfars værksted

Her findes fortællingen om "Morfars Værksted", som er ramme for alle øvrige aktiviteter. Fortællingen er samtidig afsæt for en samtale om venskab.

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 10-20 minutter.

Organisering: Fælles oplæsning; fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

 

Tegnekort

Denne kategori indeholder en række oplæg til tegninger. Børnene skal selv udtrykke deres tanker om venskab ved at tegne ud fra forskellige formuleringer i kategorien.

Materialer: Papir, farver, evt. tape til ophæng.

Tidsforbrug: 20-40 minutter.

Organisering: Børnene arbejder enkeltvis, evt. i mindre grupper.

Brug af apps: Book Creator for iPad, Puppet Pals Directors Pass.

 

Find og klip kort

I denne kategori inddrages kulturens udtryksformer, som den ses i blade, magasiner og aviser. Børnene skal finde forskellige elementer af venskab, klippe dem ud og sætte dem op på karton. Kategorien indeholder en række forskellige oplæg.

Materialer: Ugeblade, aviser, magasiner, sakse, tape, karton i A4 eller større.

Tidsforbrug: 40-80 minutter.

Organisering: Børnene arbejder enkeltvis eller i mindre grupper.

Brug af apps: Book Creator for iPad, Puppet Pals Directors Pass.

 

Fotokort

I denne kategori skal børnene selv fotografere, hvad de tænker om venskab. Det skal gøres ved hjælp af iPads eller fotografiapparat, og kan enten foregå i institutionen eller udenfor.

Materialer: iPad el. fotografiapparat, evt. printer

Tidsforbrug: 30-40 minutter.

Organisering: Børnene arbejder i mindre grupper.

Brug af apps: Book Creator for iPad.

 

Rollespilskort

Denne kategori lægger op til, at børnene selv skal udtrykke venskab ved hjælp af rollespil. I kategorien findes forskellige oplæg til børnene.

Materialer: Evt. udklædningstøj.

Tidsforbrug: 30-40 minutter.

Organisering: Børnene arbejder i mindre grupper.

Brug af apps: Book Creator for iPad, Puppet Pals Directors Pass, LEGO Movie Maker.

 

Påstandskort

Denne kategori indeholder en række påstande, som har at gøre med venskab. Børnene skal enten svare "ja" eller "nej" til påstandene og derefter arbejde med at finde argumenter og modargumenter.

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 15-35 minutter.

Organisering: Børnene arbejder enkeltvist.

Brug af apps: Ingen.

 

Begrebskort

I denne kategori præsenteres nogle begreber, som har en relation til begrebet venskab. Børnene skal på skift fortælle, hvad de tænker om begrebet.

Alder: 5-9 år.

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 15-35 minutter.

Organisering: Børnene arbejder i én stor gruppe.

Brug af apps: Ingen.

 

Fantasikort

Denne kategori lægger op til, at børnene selv digter en fantastisk venskabshistorie. Hvert kort i kategorien giver et input til historiens indhold.

Alder: 5-9 år.

Materialer: Ingen (evt. papir og farver).

Tidsforbrug: 30-40 minutter.

Organisering: Børnene arbejder i mindre grupper.

Brug af apps: Book Creator for iPad, LEGO Movie Maker. 

 

 

? Gå et niveau op
Morfars Værksted
Om morfars værksted Tegnekort Klippekort Fotokort Rollespilskort Paastandskort Begrebskort Fantasikort
X
Tænk hvis vi boede i et akvarium