Hvad betyder kærlighed [i forhold til venskab]?

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 15-35 minutter.

Organisering: Fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Følelser, relation, venskabsaktivitet.

 

Arbejdsgang

Lad børnene stå i en cirkel og læs kortet højt. Den voksne stiller et spørgsmål til kortets ord, og på skift skal børnene så sige noget om begrebet. Det er vigtigt, at alle børn spørges.

Når alle børn har sagt noget om kortet, eller der kommer for mange gentagelser, trækkes et nyt kort.

 

Samtalen

I samtalen tages der udgangspunkt i begrebet på kortet. Inddrag herefter børnenes tanker i de følgende spørgsmål. Hjælpespørgsmålene kan evt. inspirere til formulering af spørgsmål.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen, men det kan være relevant at spørge de mest talelystne først.

I samtalen må børnene gerne stille hinanden spørgsmål og svare hinanden, så samtalen ikke kun foregår mellem barn og voksen, men også mellem børnene. Husk at samtalen skal handle om venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

  • Hvad betyder kærlighed?
  • Er kærlighed det samme som venskab? Hvorfor?
  • Skal man være venner, før der kan være kærlighed?
  • Kan I give eksempler på, hvordan kærlighed ser ud?
  • Kan I give eksempler på, hvordan venskab ser ud?
  • Hvordan kan man se forskel på kærlighed og venskab? Hvorfor?
  • Har det at være kærester noget at gøre med kærlighed? Hvorfor?
  • Hvis man er kærester, er man så venner? Hvorfor?
  • Hvis man er gode venner, er man så også kærester? Hvorfor?
  • Kan kærlighed mærkes eller ses? Hvorfor?

 

 

? Næste Gå til oversigt
X
Tænk hvis tiden går i stå