Hvad betyder afstand [i forhold til venskab]? 

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 15-35 minutter.

Organisering: Fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Kommunikation, følelser, minder.

 

Arbejdsgang

Lad børnene stå i en cirkel og læs kortet højt. Den voksne stiller et spørgsmål til kortets ord, og på skift skal børnene så sige noget om begrebet. Det er vigtigt, at alle børn spørges.

Når alle børn har sagt noget om kortet, eller der kommer for mange gentagelser, trækkes et nyt kort.

 

Samtalen

I samtalen tages der udgangspunkt i begrebet på kortet. Inddrag herefter børnenes tanker i de følgende spørgsmål. Hjælpespørgsmålene kan evt. inspirere til formulering af spørgsmål.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen, men det kan være relevant at spørge de mest talelystne først.

I samtalen må børnene gerne stille hinanden spørgsmål og svare hinanden, så samtalen ikke kun foregår mellem barn og voksen, men også mellem børnene. Husk at samtalen skal handle om venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

  • Hvad betyder ordet "afstand"?
  • Kan man være venner, hvis man bor langt fra hinanden?
  • Hvad betyder afstanden for venskab?
  • Hvor bor jeres venner?
  • Kender I nogen, der har venner langt væk?
  • Kan man være venner uden at være sammen?
  • Hvordan finder man sine venner?
  • Er folk, der bor langt væk anderledes end dem, der bor tæt på? Hvorfor?

 

 

? Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Tænk hvis du kunne flyve