Tag billeder af ikke-venskab.

 

Materialer: iPad el. fotografiapparat, evt. printer.

Tidsforbrug: 30-40 minutter.

Organisering: Børnene arbejder i mindre grupper; fælles samtale.

Brug af apps: Book Creator for iPad.

Undertemaer: Kammeratskab, relation, hemmeligheder, følelser.

 

Arbejdsgang

Inddel børnene i grupper med et kamera i hver gruppe. Bed børnene tage billeder af det, som kortet viser.

Når børnene er færdige, kan deres billeder printes og hænges op. De kan også stille sig med billedet eller iPad’en foran sig i rundkreds.

Hvis børnene har en Tankebog, kan de printede billeder til sidst indsættes heri.

 

Samtalen

Start en fælles samtale med udgangspunkt i børnenes fotos.

Tag gerne udgangspunkt i et eller flere af børnenes egne udsagn om aktiviteten/temaet – eller brug hjælpespørgsmålene herunder.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen, men det kan være relevant at spørge de mest talelystne først.

I samtalen må børnene gerne spørge ind til hinandens fotos, så samtalen ikke kun foregår mellem barn og voksen, men også mellem børnene. Husk at holde fast i, at samtalen skal handle om venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

  • Hvordan ser ikke-venskab ud?
  • Hvad er ikke-venskab?
  • Hvad er uvenskab?
  • Hvad er man, hvis man ikke er venner?
  • Hvordan viser jeres billeder ikke-venskab?

 

Brug af apps

  • Book Creator: Arbejd med børnenes egen digitale Tankebog. Lad børnene bruge iPad'ens kamera, når de tager billeder. Læg dem derefter ind i Book Creator som en del af deres personlige Tankebog. Der kan suppleres med lydoptagelser lavet direkte i Book Creator, hvori børnene beskriver deres fotos.

 

 

? Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Tænk hvis der ikke fandtes maskiner