Klip billeder ud, der illustrerer ikke-venskab.

 

Materialer: Ugeblade, magasiner, aviser, sakse, lim eller tape, karton.

Tidsforbrug: 40-80 minutter.

Organisering: Børnene arbejder enkeltvis eller i mindre grupper; fælles samtale.

Brug af apps: Book Creator for iPad, Puppet Pals Directors Pass.

Undertemaer: Levende/ikke-levende, kammeratskab, uvenskab, kærlighed.

 

Arbejdsgang

Inddel børnene i grupper. Udlever materialer. Bed børnene finde og klippe det ud, som kortet viser. Man kan evt. lade grupperne arbejde med forskellige kort.

Når grupperne er færdige, skal deres udklip limes/tapes fast til karton, så de laver en planche. Børnene kan herefter hænge planchen op eller holde den foran sig, mens de står i en rundkreds.

Hvis børnene har en Tankebog, kan plancherne sættes heri, når samtalen er slut.

 

Samtalen

Start en fælles samtale med udgangspunkt i børnenes udklip.

Tag gerne udgangspunkt i et eller flere af børnenes egne udsagn – eller brug hjælpespørgsmålene herunder.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen, men det kan være relevant at spørge de mest talelystne først.

I samtalen må børnene gerne spørge ind til hinandens plancher og udklip, så samtalen ikke kun foregår mellem barn og voksen, men også mellem børnene. Husk at samtalen skal handle om venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

  • Fortæl om din/jeres planche.
  • Hvorfor har du/I de forskellige ting med?
  • Er der andre ting, der har at gøre med ikke-venskab? Hvorfor?
  • Er uvenskab det samme som ikke-venskab? Hvorfor?
  • Kan man være venner med nogen, som man ikke før har været venner med?
  • Kender I nogen, som har været venner, men som ikke længere er venner?

 

Brug af apps

  • Book Creator: Arbejd med børnenes egen digitale Tankebog. Når børnenes plancher er færdige, tages der billeder af dem med iPad’ens kamera. Lad derefter børnene placere deres billede i deres egen digitale Tankebog.
  • Puppet Pals: Et digitalt dukkespil. Når børnene har lavet deres udklip, kan der tages billeder af de enkelte udklip (inden de sættes op på plancher). Billederne kan derefter bruges som karakterer og baggrunde i et dukkespil om temaet. Lad børnene arbejde med Puppet Pals i de grupper, som de har lavet udklip i.

 

 

? Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Tænk hvis alting var lavet af is