Vis en situation hvor I bliver uvenner.

 

Materialer: Evt. udklædningstøj

Tidsforbrug: 30-40 minutter.

Organisering: Børnene arbejder i mindre grupper; fælles samtale.

Brug af apps: Book Creator for iPad, Puppet Pals Directors Pass, LEGO Movie Maker.

Undertemaer: Uvenskab, fjendskab, uenighed, venskabsaktivitet, ansvar.

 

Arbejdsgang

Inddel børnene i grupper afhængigt af kortets formulering. Man kan evt. lave flere grupper og lade dem arbejde med samme eller forskellige rollespilskort.

Når grupperne er færdige, skal de vise deres rollespil for resten af børnene. Enten kan alle grupper vise deres rollespil efter tur, eller man kan starte en samtale mellem hver gruppe rollespil. 

 

Samtalen

Placér børnene i en rundkreds, når samtalen skal forløbe. Tag udgangspunkt i ét eller flere af rollespillene. Lad børnene selv kommentere på rollespillene, både deres eget og de andres.

Brug evt. hjælpespørgsmålene herunder til at starte samtalen med.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen, men det kan være relevant at spørge de mest talelystne først. Husk at samtalen skal handle om venskab.

I samtalen må børnene gerne spørge ind til hinandens rollespil, så samtalen ikke kun foregår mellem barn og voksen, men også mellem børnene.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

 • Hvad viste jeres rollespil?
 • Hvorfor viste I det på den måde?
 • Var det svært/let?
 • Har I selv prøvet at blive uvenner med nogen?
 • Har du prøvet at blive uvenner på samme måde som i rollespillet?
 • Hvorfor bliver man uvenner?
 • Kunne I andre se, at rollespillet handlede om uvenskab? Hvorfor?
 • Kan man vise det på andre måder? Hvorfor?

 

Brug af apps

 • Book Creator: Arbejd med børnenes egen digitale Tankebog. Brug iPad'ens kamera og lav en videooptagelse af rollespillet. Sæt derefter videooptagelsen ind i den digitale Tankebog.
 • Puppet Pals: Et digitalt dukkespil. I stedet for selv at spille rollerne, kan man lade karaktererne fra  Koldbakken spille rollerne. Brug print-menuen og udvælg nogle af karakterne. Farvelæg dem og tag billeder med iPad'ens kamera. Print også baggrunde eller lav dem selv. Sæt det hele ind i Puppet Pals og lav derefter rollespillet ud fra opgaveformuleringen.
 • LEGO Movie Maker: Videooptagelser med tredimensionelle figurer. Brug nogle små tredimensionelle figurer til at lave et rollespil med. Lav stillbillede-optagelser undervejs med LEGO Movie Maker. Sæt til sidst lyd på og rediger.

 

 

? Næste Gå til oversigt
X
Tænk hvis vi boede i et akvarium