Vis en situation, hvor I har været uvenner og bliver gode venner igen.

 

Materialer: Evt. udklædningstøj

Tidsforbrug: 30-40 minutter.

Organisering: Børnene arbejder i mindre grupper; fælles samtale.

Brug af apps: Book Creator for iPad, Puppet Pals Directors Pass, LEGO Movie Maker.

Undertemaer: Uvenskab, uenighed, ansvar, rettigheder, forskellighed.

 

Arbejdsgang

Inddel børnene i grupper afhængigt af kortets formulering. Man kan evt. lave flere grupper og lade dem arbejde med samme eller forskellige kort.

Når grupperne er færdige, skal de vise deres rollespil for resten af børnene. Enten kan alle grupper vise deres rollespil efter tur, eller man kan starte en samtale mellem hver gruppe rollespil.

 

Samtalen

Placér børnene i en rundkreds, når samtalen skal forløbe. Tag udgangspunkt i ét eller flere af rollespillene. Lad børnene selv kommentere på rollespillene, både deres eget og de andres.

Brug evt. hjælpespørgsmålene herunder til at starte samtalen med.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen, men det kan være relevant at spørge de mest talelystne først. Husk at samtalen skal handle om venskab.

I samtalen må børnene gerne spørge ind til hinandens rollespil, så samtalen ikke kun foregår mellem barn og voksen, men også mellem børnene.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

 • Hvad viste jeres rollespil?
 • Hvad tænker I andre, at rollespillet viste? Hvorfor?
 • Hvornår bliver man uvenner? Hvorfor?
 • Hvordan bliver man gode venner igen?
 • Er det godt at være uvenner? Hvorfor?
 • Er det vigtigt at blive gode venner igen? Hvorfor?
 • Kan man altid blive gode venner, når man har været uvenner?
 • Hvad vil det sige at være gode venner?

 

Brug af apps

 • Book Creator: Arbejd med børnenes egen digitale Tankebog. Brug iPad'ens kamera og lav en videooptagelse af rollespillet. Sæt derefter videooptagelsen ind i den digitale Tankebog.
 • Puppet Pals: Et digitalt dukkespil. I stedet for selv at spille rollerne, kan man lade karaktererne fra Koldbakken spille rollerne. Brug print-menuen og udvælg nogle af karakterne. Farvelæg dem og tag billeder med iPad'ens kamera. Print også baggrunde eller lav dem selv. Sæt det hele ind i Puppet Pals og lav derefter rollespillet ud fra opgaveformuleringen.
 • LEGO Movie Maker: Videooptagelser med tredimensionelle figurer. Brug nogle små tredimensionelle figurer til at lave et rollespil med. Lav stillbillede-optagelser undervejs med LEGO Movie Maker. Sæt til sidst lyd på og rediger.

 

 

? Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Tænk hvis alt hvad du ser er dit