Man skal altid være sød mod sine venner.

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 15-35 minutter.

Organisering: Børnene arbejder enkeltvist; fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Følelser, ærlighed, pligter, humør, adfærd.

 

Arbejdsgang

Børnene skal stå op. Venstre side af lokalet er ”ja”-siden og venstre side er ”nej”-siden. Der trækkes et kort med en påstand. Nu skal børnene enten gå til venstre eller til højre afhængigt af, om de er enige eller uenige i påstanden. Det er vigtigt at børnene ikke kommenterer på hinandens valg.

Efter hver påstand gennemføres en samtale, hvori der spørges ind til børnenes tanker. De skal altså prøve at komme med henholdsvis argumenter og modargumenter for påstandene. Man kan herefter gå videre med et nyt påstandskort.

 

Samtalen

Lad børnene komme med deres argumenter og modargumenter. Du kan bruge hjælpespørgsmålene herunder til at sætte gang i børnene argumentationer.

Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen, men det kan være relevant at spørge de mest talelystne først.

I samtalen må børnene gerne spørge ind til hinandens argumenter/modargumenter, så samtalen ikke kun foregår mellem barn og voksen, men også mellem børnene. Den voksne skal sikre at samtalens fastholdes på temaet venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

  • Hvad vil det sige at være sød?
  • Kan man være sød på forskellige måder? Hvorfor?
  • Er nogen mennesker altid søde? Hvorfor?
  • Kan man være både sød og ikke-sød på samme tid? Hvorfor?
  • Hvem bestemmer, hvordan man skal være?
  • Hvem bestemmer, hvordan man skal være overfor sine venner?

 

 

? Næste Tilbage Gå til oversigt
X
Tænk hvis du var et dyr