På tegningen ser I tvillingerne Ingolf og Arthur, og på den gule bil sidder drengen Storm. De er på bilkirkegården.

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 10-20  minutter.

Organisering: Fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Uvenskab, kammeratskab, følelser, kommunikation, forskellighed, forståelse, ansvar.

 

Arbejdsgang

Lad børnene stå eller sidde i en cirkel, så de kan se Undrekortet.

Fortæl kort om personerne på billedet. Herefter starter samtalen om Undrekortet, der illustrerer forskellige aspekter af venskab.

 

Samtalen

I samtalen tages der udgangspunkt i det billede, som Undrekortet viser. Billedet skal inspirere børnene til at sætte ord på deres tanker om venskab. Samtalen skal derfor ikke kun handle om, hvad billedet viser, men skal også handle om børnene egne tanker.

Lad gerne børnene stille spørgsmål til billedet som optakt til samtalen – eller brug hjælpespørgsmålene herunder. Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen. Lad også gerne børnene stille hinanden spørgsmål. Husk at fastholde fokus på temaet venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

 • Hvad ser I på billedet?
 • Hvad tror I der er sket?
 • Hvordan har drengene på billedet det?
 • Er drengene sure, glade, tilfredse, kede af det eller noget helt andet?
 • Er der nogen, som er blevet uvenner? Hvorfor?
 • Hvad vil det sige at være uvenner?
 • Hvordan bliver man uvenner?
 • Skal man være venner før man kan blive uvenner?
 • Har I prøvet at blive uvenner med nogle?
 • Hvad skal de tre drenge gøre?
 • Hvor længe kan man være uvenner?
 • Er det godt at være uvenner? Hvorfor?
 • Bliver man uvenner, når man er uenige? Hvorfor?
 • Hvordan stopper man med at være uvenner? Hvorfor?
 • Bliver man også ked af det, trist, glad, fornøjet eller andre ting, når man er uvenner? Hvorfor?
 • Kan man blive uvenner med alle?

 

 

? Næste Tilbage Gå et niveau op
X
Tænk hvis vi boede på solen