På tegningen ser I veninderne Karla og Alvilda, som står på hvert deres værelse.

 

Materialer: Ingen.

Tidsforbrug: 10-20  minutter.

Organisering: Fælles samtale.

Brug af apps: Ingen.

Undertemaer: Forskellighed (med hensyn til udseende, alder, interesser), fortrolighed, forståelse.

 

Arbejdsgang

Lad børnene stå eller sidde i en cirkel, så de kan se Undrekortet.

Fortæl kort om personerne på billedet. Herefter starter samtalen om Undrekortet, der illustrerer forskellige aspekter af venskab.

 

Samtalen

I samtalen tages der udgangspunkt i det billede, som Undrekortet viser. Billedet skal inspirere børnene til at sætte ord på deres tanker om venskab. Samtalen skal derfor ikke kun handle om, hvad billedet viser, men skal også handle om børnene egne tanker.

Lad gerne børnene stille spørgsmål til billedet som optakt til samtalen – eller brug hjælpespørgsmålene herunder. Det er vigtigt at inddrage alle børn i samtalen. Lad også gerne børnene stille hinanden spørgsmål. Husk at fastholde fokus på temaet venskab.

Samtalen afsluttes ved at samle op på nogle af børnenes tanker. Spørg til sidst, hvad de tænker om aktiviteten.

 

Hjælpespørgsmål

 • Hvad ser I på billedet?
 • På hvilke måder er pigerne forskellige?
 • Kan man være forskellige på andre måder?
 • Er pigerne også samtidig ens?
 • Har pigerne samme interesser? Hvorfor?
 • Kender I nogle venner, som er meget forskellige? Hvordan?
 • Kender I nogle venner, som er meget ens? Hvordan?
 • Er det godt at være forskellige? Hvorfor?
 • Hvad betyder den måde man ser ud på for et venskab? Hvorfor?
 • Skal man have samme interesser for at være venner? Hvorfor?
 • Hvordan bliver man venner?
 • Bestemmer man selv, hvem man vil være venner med? Hvorfor?
 • Skal man være ens for at være venner? Hvorfor?
 • Skal man tale samme sprog for at være venner? Hvorfor?
 • Er der nogle, som aldrig kan blive venner? Hvorfor?

 

 

? Næste Tilbage Gå et niveau op
X
Tænk hvis alting var lavet af is